کامپیوتر های گیمینگ لنوو

لنوو کامپیوترهای خانگی مخصوص بازی کامپیوتر را همانند ماشین های اسپورت ارزیابی نمود. نکته قابل توجه این مورد استفاده در آنها ظاهر و خود نمایی این دستگاه ها بوده است. لنوو امسال در همایش IFA 2015 تعداد زیادی بهترین لپ بیشتر