راه پیدا کردن چاپگرهای سه بعدی به منازل

سوالی که مطرح می شود این است که عامه ی مردم از این چاپگر ها برای تولید چه چیزهایی استفاده کنند ، گلدان های متنوع برای گل های خود ،گل سر، ليوان؟